Mamas Retro

Mamas Retro

Följ med projektet Mamas Retro

Välkomna att följa med forum SKILL och Coompanion i uppbyggandet av Mamas Retro, metoder för empowerment, socialt företagande och franschising. Ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, Västra Götalandsregionen Folkhälsokommittén, Programmet för Socialt Entreprenörskap, Göteborgs Stad Handikapprådet och Social Resursförvaltning.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconFebruari - 11
RSS iconMars - 11
RSS iconApril - 11
RSS iconMaj - 11
RSS iconJuni - 11
RSS iconAugusti - 11
RSS iconSeptember - 11
RSS iconOktober - 11
RSS iconNovember - 11
RSS iconDecember -11
RSS iconJanuari - 12
RSS iconFebruari - 12
RSS iconMars - 12
RSS iconApril - 12
RSS iconMaj - 12
RSS iconJuni
RSS iconSeptember -12
RSS iconOktober -12
RSS iconnovember -12
RSS iconDecember-12
RSS iconjan -13
RSS iconfeb -13
RSS iconmars -13
RSS iconapril -13
RSS iconmaj-13
RSS iconjuni-13
RSS iconjuli-13
RSS iconaug-13
RSS iconsep-13
RSS iconokt-13
RSS iconnov-13
RSS icondec-13
RSS iconJanuari -14
RSS iconFebruari -14
RSS iconMars -14
RSS iconApril -14
RSS iconMaj -14
RSS iconJuni -14
RSS iconJuli -14
RSS iconAugusti -14
RSS iconSeptember -14
RSS iconOktober -14
RSS iconNovember -14
RSS iconDecember -14

Author

RSS iconforum SKILL